GeneralforsamlingGeneralforsamling 6. juli 2021 (dækker både 2019 og 2020 regnskaberne)

Dagsorden kan snart ses HER.
Bestyrelsens beretning for 2019 kan ses HER.
Årsregnskabet for 2019 kan ses HER.

Bestyrelsens beretning for 2020 kan snart ses HER.
Årsregnskabet for 2020 kan snart ses HER.
Budgetforslag for 2021 kan snart ses HER.

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

Formand Nicolaj R Sørensen (såfremt vælges vil det være for en et-årig periode, da formanden jf. vedtægterne er på valg i lige år)
Kasserer Janna Rasmussen (kassereren er jf. vedtægterne på valg i ulige år)
Bestyrelsesmedlem Rikke Sørensen (skulle have været på valg i 2020, så evt. valg vil være for en et-årig periode) 
Bestyrelsesmedlem Jette Svendsen (var senest på valg i 2019, så evt. valg vil være for en to-årig periode)
Bestyrelsesmedlem Annette Sørensen (var senest på valg i 2019, så evt. valg vil være for en to-årig periode)

Esben Masotti Kryger stiller op til bestyrelsen. 

Bestyrelsen fremsætter forslag til en ændring af vedtægternes paragraf 9, således at generalforsamlingen kan foregå digitalt, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeur. Forslaget kan ses HER.   Generalforsamling 14. marts 2019

Dagsorden kan ses HER.
Årsregnskabet for 2018 kan ses HER.
Bestyrelsens beretning kan ses HER.
Budgetet for 2019 kan ses HER.
Referatet kan ses HER.


Generalforsamling 13. marts 2018

Dagsorden kan ses HER.
Årsregnskabet for 2017 kan ses HER.
Budgettet for 2018 kan ses HER.
Bestyrelsens beretning kan ses HER.
Referatet kan ses HER.


Generalforsamling 9. marts 2017

Bestyrelsens beretning kan ses HER.
Budgettet for 2017 kan ses HER.
Referatet kan ses HER.


Generalforsamling 14. marts 2016

Årsregnskabet for 2015 kan ses HER.
Budgetforslag for 2016 kan ses HER.
Indkomne forslag kan ses HER.
Bestyrelsens beretning kan ses HER.
Referatet kan ses HER.


Generalforsamling 10. marts 2015

Referatet fra generalforsamlingen kan læses HER.


Generalforsamling 25. marts 2014 

Bestyrelsens forslag til budgettet for 2015 kan ses HER, og foreslår desuden at kontingentet fastholdes på nuværende niveau.

Der er blevet indsendt ét forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Forslaget kan ses HER.

Bestyrelsens beretning kan læses HER.
Der blev afholdt generalforsamling tirsdag den 25. februar kl. 19.30 i Bag Målet på Hillerød Stadion. Referatet og bestyrelsens beretning kan læses her.
På generalforsamlingen blev Nicolaj R Sørensen valgt som ny formand for klubben, og Anders Thiesen og Bjørn Knudsen indtrådte som nye medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen består således nu af:
Nicolaj R Sørensen (formand)
Janna Rasmussen (kasserer)
Annette Sørensen
Jette Svendsen
Anders Thiesen
Bjørn Knudsen

Fra klubbens side lyder der et stort tak til den afgående formand Knud Erik Pedersen for hans mangeårige indsats.
 
Referatet fra klubbens generalforsamling kan læses her.
Bestyrelsens beretning for året 2013 kan læses her.
 
Generalforsamling 2013
 
Referatet fra klubbens generalforsamling kan læses her.
Bestyrelsens beretning for året 2012 kan læses her.
Generalforsamling 2012
 
Referatet fra klubbens generalforsamling kan læses her.
Bestyrelsens beretning for året 2011 kan læses her.
 
Generalforsamling 2011
Referatet fra klubbens generalforsamling kan læses her.
Bestyrelsens beretning for året 2010 kan læses her.